Archiwum

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Pracownik Obsługi Obiektów Sportowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie poszukuje pracowników na stanowisko: Pracownik Obsługi Obiektów Sportowych

 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4
 2. Nazwa stanowiska pracy: PRACOWNIK OBSŁUGI OBIEKTÓW SPORTOWYCH, OSiR „Huragan” w Wołominie, 1/1 etatu
 3. Niezbędne wymagania od kandydata:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
  4. Wykształcenie: średnie lub zawodowe.
  5. Znajomość podstaw obsługi kasy fiskalnej.
  6. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz
   za przestępstwa karno-skarbowe.
  7. Nieposzlakowana opinia.
 4. Predyspozycje osobowościowe: Samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, otwartość, skrupulatność.
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Utrzymywanie należytej czystości w obiekcie, w szczególności w hali sportowej, pomieszczeniach do niej przyległych, trybunach na hali, świetlicy, szatniach i toaletach, pokojach biurowych i innych.
  2. Każdorazowe sprawdzanie stanu technicznego sprzątanych pomieszczeń.
  3. Dbanie o należyte wykorzystanie pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
  4. Zastępstwo na recepcji w przypadku nieobecności recepcjonisty.
  5. Meldowanie przełożonemu o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach.
  6. Dbanie o utrzymanie porządku na terenie Ośrodka.
 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny należy składać w wybranej formie:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@osirhuraganwolomin.pl
  • osobiście w sekretariacie Ośrodka
  • pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko: Pracownik obsługi obiektów sportowych”.

Termin zamieszczenia ogłoszenia: 22.11.2021 r.
Termin składania dokumentów: 29.11.2021 r.

 

Skip to content