Archiwum

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Deklaracja dostępności 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
E-mail: sekretariat@osirhuraganwolomin.pl
Telefon: +48 794 146 555

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie
Adres: ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
E-mail: sekretariat@osirhuraganwolomin.pl
Telefon: +48 794 146 555

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności budynku stadion  OSiR „Huragan” w Wołominie

Budynek stadion  OSiR „Huragan” w Wołominie  zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna punktów obsługi obiektu stadion OSiR „Huragan” w Wołominie

Budynek Stadion  OSiR „Huragan” w Wołominie.
adres: ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
kontakt: sekretariat@osirhuraganwolomin.pl
telefon: 576-996-723 , Recepcja 794-315-666

Dojazd

Do Budynku Stadion  OSiR „Huragan” w Wołominie  można dojechać :

 • Autem – wjazd od ul. Korsaka 
 • Rowerem – wjazd od ulicy Rejtana bądź od ulicy Korsaka 
 • Autobusem 
  • przystanek Fieldorfa 1 – ulica 1 Maja,  linie  N62, T, W ( relacja Wołomin PKP  -Warszawa Centrum ) ;odległość od przystanku około 500 m
  • przystanek Przejazd 02 – ul. Fieldorfa , linia L36  – odległość od przystanku około 300 m
 • Pociągiem (przystanek : Wołomin, odległość od stacji kolejowej około 800 m)
 • Wydzielone miejsca postojowe dla rowerów  naprzeciwko wejścia do budynku.
 • Osoba podróżująca autem ma do dyspozycji parking przed budynkiem 

Otoczenie i wejście do budynku

 • Wejście Główne ( część biurowa )  do budynku OSiR  zlokalizowane jest na parterze, oznaczone literą A. Obok budynku zlokalizowany jest parking .
 • Wejście do budynku bezpośrednio z parkingu , trzeba pokonać 3 schodki, po obu stronach na schodach znajdują się poręcze, drzwi otwierane na zewnątrz, przy wejściu znajduje się recepcja. 
 • Wejście B do budynku ( część biurowa ), wejście z tyłu budynku od strony akwenu wodnego, przy wejściu znajduje się bezpośredni parking i podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Wejście C ( część sportowa ). Przy wejściu na halę sportową znajdują się wydzielone 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Toalety

 • Ogólnodostępne toalety znajdują się na parterze w ciągu komunikacyjnym. 
 • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych ( w trakcie dostosowania do  aktualnych wymogów)  .

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

 • Po wcześniejszym zgłoszeniu , w dni robocze tj. poniedziałek – piątek 08.00 -16.00 pod nr telefonu 576-996-723 wew.1  . 
 • Biuro  jest w stanie zorganizować usługi tłumacza migowego. Zaoferowana zostanie także pomoc w poruszaniu się po obiekcie osobom niedowidzącym.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową 

 • ( W trakcie dostosowania do aktualnych wymogów ).

Wejście  z psem przewodnikiem

 • Wejście z psem przewodnikiem do budynku jest dozwolone.

 

Udogodnienia dla osób starszych

 • Na parterze obiektu  znajduje się poczekalnia z miejscami siedzącymi. Recepcja w budynku stadion OSiR Huragan Wołomin służy pomocą.

Gastronomia

 • W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. Na parterze w budynku stadion OSiR Huragan przy recepcji znajdują się automaty samosprzedające typu vending do sprzedaży żywności, napojów zimnych oraz gorących. 

Infrastruktura sportowa tel. kontaktowy 576-996-723 wew. 2 ( recepcja )

 • Przy budynku znajduje się bieżnia lekkoatletyczna wraz z boiskiem piłkarskim trawiastym. ( możliwość wjazdu osobom z niepełnosprawnością ruchową przy pomocy opiekuna ).
 • 50 m od budynku znajduje się wejście na boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni.
 • 50 m od budynku znajduje się siłownia plenerowa .
 • 100 m od budynku znajduje się wejście na boisko do siatkówki plażowej.
 • 100 m od budynku znajduje się wejście na korty tenisowe. (Na korty tenisowe możliwość wjazdu osobom z niepełnosprawnością ruchową przy pomocy opiekuna). 

 

Skip to content