Archiwum

19/04/2024

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Poszukujemy ratownika

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie poszukuje pracowników na stanowisko: Ratownik wodny

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4;
 2. Nazwa stanowiska pracy:
  Ratownik wodny,  OSiR „Huragan” w Wołominie, pełny etat lub umowa zlecenie, praca w systemie zmianowym.
 3. Niezbędne wymagania od kandydata:
  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  4. Wykształcenie co najmniej średnie,
  5. Conajmniej roczny staż pracy zgodny z wymogami na ww. stanowisku,
  6. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karno-skarbowe,
  7. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wymagania wskazane:
  1. uprawnienia ratownika wodnego,
  2. ukończony kurs pierwszej pomocy kwalifikowanej (KPP),
  3. dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym
  4. przynależność do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.
 5. Predyspozycje osobowościowe:
  Sumienność, rzetelność, odporność na stres, odpowiedzialność.
 6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń;
  2. przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego;
  3. określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego;
  4. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację;
  5. sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
  6. reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
  7. niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym;
  8. bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny należy składać w wybranej formie:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@osirhuraganwolomin.pl
 • osobiście w sekretariacie Ośrodka 
 • pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
  z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko: Ratownik wodny”.

Termin zamieszczenia ogłoszenia:  21.09.2021 r.

Termin składania ofert:  28.09.2021 r.

 

Skip to content