Archiwum

21/05/2024

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie poszukuje pracowników na stanowisko: Pracownik techniczny – konserwator

1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4

2. Nazwa stanowiska pracy: PRACOWNIK TECHNICZNY – KONSERWATOR, Pływalnia OSiR „Huragan” w Wołominie, 1/1 etatu, praca zmianowa w równoważnym systemie czasu pracy (również w weekendy i święta).

3. Niezbędne wymagania od kandydata:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
 4. Wykształcenie co najmniej zawodowe
 5. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karno-skarbowe
 6. Nieposzlakowana opinia

4. Wymagania wskazane:

 1. uprawnienia do pracy hydraulika i elektryka (uprawnienia SEP)
 2. umiejętności obsługi urządzeń pomiarowo kontrolnych i wentylacyjnych
 3. umiejętności wykonywania drobnych napraw urządzeń i wyposażenia
 4. dobra umiejętność organizacji pracy własnej

5. Predyspozycje osobowościowe: Samodzielność, kreatywność, zdolności organizacyjne, rzetelność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność, asertywność, odporność na stres, otwartość, skrupulatność.

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Utrzymywanie optymalnych warunków pracy instalacji i urządzeń pod względem technicznym
 2. Płukanie filtrów, czyszczenie ZKP
 3. Prawidłowa obsługa instalacji i urządzeń obiektu. Utrzymywanie wody w basenie na odpowiednich parametrach, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. Systematyczne utrzymywanie w czystości dna basenu
 5. Kontrola urządzeń kontrolno–pomiarowych. Nadzór nad właściwym zużyciem wody
 6. Utrzymywanie należytej jakości wody oraz rejestrowanie wyników pomiaru jakości wody na pływalni
 7. Prawidłowa obsługa i konserwacja hydrowęzła
 8. Zapewnienie prawidłowej pracy wentylacji mechanicznej obiektu
 9. Szybkie reagowanie na sytuacje awaryjne

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny należy składać w wybranej formie:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@osirhuraganwolomin.pl
 • osobiście w sekretariacie Ośrodka
 • pocztą tradycyjną na adres:
  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
  z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko: Pracownik techniczny – konserwator”.

 

Termin zamieszczenia ogłoszenia: 04.10.2023 r.

Termin składania dokumentów: 18.10.2023 r.

Skip to content