Archiwum

15/06/2024

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Pracownik Sprzedaży Bezpośredniej poszukiwany!

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie poszukuje pracowników na stanowisko: Pracownik Sprzedaży Bezpośredniej

 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4;
 2. Nazwa stanowiska pracy: PRACOWNIK SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ,  Pływalnia OSiR „Huragan” w Wołominie, pełny etat, praca w systemie zmianowym.
 3. Niezbędne wymagania od kandydata:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
  4. Wykształcenie co najmniej średnie.
  5. Co najmniej roczny staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na ww. stanowisku
  6. Znajomość podstaw obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego.
  7. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności  instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karno-skarbowe.
  8. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wymagania wskazane:
  1. Obsługa komputera,  znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, poczta e-mail)
  2. Dobra umiejętność organizacji pracy własnej.
 5.  Predyspozycje osobowościowe:
  1. Samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, rzetelność, dokładność, asertywność,  otwartość,  skrupulatność.
 6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie operacji kasowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Sporządzanie dziennych raportów kasowych i rozliczanie się z gotówki.
  3. Sporządzanie faktur gotówkowych dla klientów pływalni.
  4. Prowadzenie wstępnej, bieżącej kontroli w zakresie powierzonych środków.
  5. Ewidencjonowanie pobytu grup zorganizowanych w zakresie form odpłatności za usługi sportowe- rekreacyjne.
  6. Udzielanie rzetelnych i wyczerpujących informacji związanych z funkcjonowanie obiektu pływalni i oferowanymi usługami oraz sposobu i systemu obsługi klienta.
  7. Pomoc w działaniach administracyjnych.
  8. Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów.
  9. Budowanie trwałej relacji z klientami.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny należy składać w wybranej formie:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@osirhuraganwolomin.pl
 • osobiście w sekretariacie Ośrodka
 •  pocztą tradycyjną na adres:
  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
  z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko: Pracownik sprzedaży bezpośredniej”.

Termin zamieszczenia ogłoszenia:  14.06.2023 r.

Termin składania ofert:  30.06.2023 r.

 

Skip to content