Archiwum

19/04/2024

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

OSiR

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin ogłasza postępowanie nr OSiR-ZP-04/2019, którego przedmiotem jest: „Zapewnienie...

Zapytanie ofertowe 1/12/2019 o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro dotyczy: Montażu...

Zgodnie z poniższą ustawą weterani poszkodowani i weterani otrzymują następujące przywileje: „po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:...

INFORMACJA Strona internetowa:  (dalej: „strona”) używa plików cookies po to, by dostosować stronę do potrzeb użytkowników, poprawić jej nawigację lub czytelność...

rejestr umów 2015 rejestr umów 2016 rejestr umów 2017 rejestr umów 2018 rejestr umów Pływalni (koszty) 2019 rejestr umów OSiR...

Skip to content