Archiwum

04/06/2023

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Sprawa nr OSiR – ZP – 02/2020

Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Skip to content