Archiwum

04/03/2024

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Zapytanie ofertowe 1/12/2019

Zapytanie ofertowe 1/12/2019 o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

dotyczy: Montażu i demontażu składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik” w Wołominie.

ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie
05- 200 Wołomin, ul. Korsaka 4
osoba uprawiona do kontaktu w zakresie oferty: Arkadiusz Sikorski, tel. 531 731 873
e- mail: sekretariat@osirhuraganwolomin.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego w szczególności art. 701 – 704
.

Jednocześnie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ma celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

formularz_ofertowy_(zał. 1)

Zrealizowane_zamówienia_(zał. 2)

Lodowisko2019

Umowa_2019_zał.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content