Archiwum

19/06/2024

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Szukamy Pracownika Obsługi Obiektów Sportowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie poszukuje pracowników na stanowisko: Pracownik Obsługi Obiektów Sportowych

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4
 2. Nazwa stanowiska pracy:
  PRACOWNIK OBŁUGI OBIEKTÓW SPORTOWYCH, OSiR „Huragan” w Wołominie,
  1/1 etatu
 3. Niezbędne wymagania od kandydata:
  1. Obywatelstwo polskie
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
  4. Wykształcenie: średnie lub zawodowe
  5. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karno-skarbowe
  6. Nieposzlakowana opinia.
 4. Predyspozycje osobowościowe:
  1. Samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, skrupulatność.
 5. 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Dbanie o należyty porządek na terenie Ośrodka oraz ulicach do niego przyległych (w częściach znajdujących się na wysokości Ośrodka)
  2. Wykonywanie napraw i konserwacji pomieszczeń Ośrodka
  3. Przeprowadzanie konserwacji boisk i terenów zielonych będących na terenie Ośrodka
  4. Wykonywanie napraw drobnego sprzętu będącego na stanie Ośrodka
  5. Utrzymywanie w należytej czystości akwenu wodnego oraz terenu do niego przyległego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny należy składać w wybranej formie:

 • – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@osirhuraganwolomin.pl
 • – osobiście w sekretariacie Ośrodka
 • – pocztą tradycyjną na adres:
  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
  z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko: Pracownik obsługi obiektów sportowych”.
  Termin zamieszczenia ogłoszenia: 22.05.2024 r.
  Termin składania dokumentów: 29.05.2024 r.
Skip to content