Archiwum

23/04/2024

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Konkurs OSiR/KO/1/2021

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie , na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Wołomina WK.077.168.2020 z dnia 08.08.2020 roku ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony konkurs na najem otwartej powierzchni z przeznaczeniem na działalność usługową w zakresie sportu, turystyki i rekreacji w obiekcie Pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie, przy ul. Korsaka 4

Zamawiający z ważnych przyczyn zmienia datę składania ofert na dzień 12.07.2021r. do godz. 10.00

Skip to content