Archiwum

18/05/2024

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Pływalnia poszukuje pracownika

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie poszukuje pracowników na stanowisko:

Pracownik Obsługi Obiektów Sportowych

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4
 2. Nazwa stanowiska pracy:
  PRACOWNIK OBSŁUGI OBIEKTÓW SPORTOWYCH, Pływalnia OSiR „Huragan” w Wołominie,
  1/2 etatu, praca w systemie zmianowym.
 3. Niezbędne wymagania od kandydata:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
  4. Wykształcenie: średnie lub zawodowe.
  5. Znajomość podstaw obsługi kasy fiskalnej.
  6. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karno-skarbowe.
  7. Nieposzlakowana opinia.
 4. Predyspozycje osobowościowe:
  Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, rzetelność, kreatywność, otwartość, skrupulatność.
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Przyjmowanie i wydawanie odzieży i obuwia do i z szatni.
  2. Pilnowanie odzieży i obuwia pozostawionego w szatni, przechowywanie jej w ładzie i porządku.
  3. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzoną odzież i obuwie.
  4. Obsługa szafek depozytowych.
  5. Pomoc opiekunom grup w realizacji przestrzegania przez dzieci i młodzież regulaminu pływalni, zachowania ładu, porządku oraz dyscypliny.
  6. Egzekwowanie umownej kwoty pieniężnej za zagubione numerki w szatni.
  7. Udzielanie informacji klientom.
  8. Obsługa solarium i kasy fiskalnej.
 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny należy składać w wybranej formie:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@osirhuraganwolomin.pl
  • osobiście w sekretariacie Ośrodka
  • pocztą tradycyjną na adres:
   Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
   z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko: Pracownik obsługi obiektów sportowych”.

Termin zamieszczenia ogłoszenia: 16.06.2021 r.
Termin składania dokumentów: 25.06.2021 r.

Skip to content