Archiwum

19/06/2024

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Poszukiwany pracownik obsługi obiektów sportowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie poszukuje pracowników na stanowisko: Pracownik Obsługi Obiektów Sportowych

 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4
 2. Nazwa stanowiska pracy: PRACOWNIK OBŁUGI OBIEKTÓW SPORTOWYCH,  Pływalnia OSiR „Huragan” w Wołominie,  3/4 etatu, praca w systemie zmianowym (również w weekendy)
 3. Niezbędne wymagania od kandydata:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
  4. Wykształcenie: średnie lub zawodowe.
  5. Znajomość podstaw obsługi kasy fiskalnej.
  6. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności   instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz  za przestępstwa karno-skarbowe.
  7. Nieposzlakowana opinia.
 4. Predyspozycje osobowościowe: Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, rzetelność, otwartość,  skrupulatność.
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Przyjmowanie i wydawanie odzieży i obuwia do i z szatni.
  2.  Pilnowanie odzieży i obuwia pozostawionego w szatni, przechowywanie jej w ładzie i porządku.
  3. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzoną odzież i obuwie.
  4. Obsługa szafek depozytowych.
  5. Pomoc opiekunom grup w realizacji przestrzegania przez dzieci i młodzież regulaminu pływalni, zachowania ładu, porządku oraz dyscypliny.
  6. Egzekwowanie umownej kwoty pieniężnej za zagubione numerki w szatni.
  7. Udzielanie informacji klientom.
  8. Obsługa solarium i kasy fiskalnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny należy składać w wybranej formie:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@osirhuraganwolomin.pl
 • osobiście w sekretariacie Ośrodka 
 • pocztą tradycyjną na adres: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin  z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko: Pracownik obsługi obiektów sportowych”.

Termin zamieszczenia ogłoszenia:  20.03.2023 r.

Termin składania dokumentów:  27.03.2023 r.

klauzula RODO

Skip to content