Archiwum

18/04/2024

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Pracownik poszukiwany

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie poszukuje pracowników na stanowisko pracownika obsługi obiektów sportowych, 1/1 etatu, praca w systemie zmianowym (również w weekendy).

Niezbędne wymagania od kandydata:

  • Obywatelstwo polskie.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
  • Wykształcenie: średnie lub zawodowe.
  • Znajomość podstaw obsługi kasy fiskalnej.
  • Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz
    za przestępstwa karno-skarbowe.
  • Nieposzlakowana opinia.

OGŁOSZENIE

Skip to content