Archiwum

21/05/2024

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Pracownik recepcji poszukiwany

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie poszukuje pracowników na stanowisko:
Recepcjonistka/Recepcjonista

Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4;

Nazwa stanowiska pracy:
Recepcjonistka/Recepcjonista, OSiR „Huragan” w Wołominie,
pełny etat, praca w systemie zmianowym.

Niezbędne wymagania od kandydata:
a) Obywatelstwo polskie,
b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
d) Wykształcenie co najmniej średnie,
e) Co najmniej 3-letni staż pracy zgodny z wymogami na ww. stanowisku,
f) Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz
za przestępstwa karno-skarbowe,
g) Nieposzlakowana opinia

Wymagania wskazane:
1) Znajomość podstaw obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego.
2) Dobra umiejętność organizacji pracy własnej.

Predyspozycje osobowościowe:
Samodzielność, otwartość, odporność na stres, odpowiedzialność, komunikatywność, sumienność, dokładność, skrupulatność.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń pracownikom Ośrodka,
2) Prowadzenie „Książki wydanych kluczy”,
3) Wydawanie i przyjmowanie kluczy do szatni upoważnionym opiekunom grup sportowych, zgodnie z grafikiem zajęć sportowych,
4) Sprawdzanie stanu pomieszczeń przed wydaniem i po zdaniu klucza przez użytkownika oraz zapisywanie zauważonych usterek do dziennika służb,
5) Obsług kasy fiskalnej – sprzedaż usług korzystania z kortów tenisowych i boisk,
6) Udzielanie rzetelnych i wyczerpujących informacji związanych z funkcjonowanie OSiR „Huragan”,
7) Nadzór nad ruchem osób wchodzących i wychodzących do Ośrodka,
8) Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów,
9) Dbanie o utrzymanie porządku na recepcji Ośrodka.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny należy składać w wybranej formie:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@osirhuraganwolomin.pl
– osobiście w sekretariacie Ośrodka
– pocztą tradycyjną na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
z dopiskiem: „Dotyczy rekrutacji na stanowisko: Recepcjonistki/Recepcjonisty”.

Termin zamieszczenia ogłoszenia: 25.08.2021 r.

Termin składania ofert: 30.08.2021 r.

 

Skip to content