Archiwum

14/04/2024

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Kolejna przerwa w działalności OSiR

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wyłączyło możliwość organizowania zajęć, treningów i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży nawet w przypadku, gdy są one organizowane przez odpowiedni Polski Związek Sportowy. Na terenie całego kraju do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć i wydarzeń sportowych lub działalności obiektów sportowych jest dopuszczalne wyłącznie:

  • w przypadku sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej (paraolimpijskiej)
  • ich organizowania bez udziału publiczności
Skip to content